Slide 1

Login Form

Klant aan het woord

Na 1 week werk was onze prefab uitbouw een feit. Goed voorbereiden is het halve werk!

Bij de bouw van houten prefab aan- en uitbouwen, kunt u kiezen uit twee systemen;

  • Op de bouw worden de prefab elementen ter plaatse in elkaar gezet.
  • De uit- aanbouw wordt compleet in de timmerfabriek gefabriceerd en d.m.v. een kraan geplaatst.

In beide gevallen zal de constructie niet veel van elkaar afwijken. Voordelen van een houten zijn een snelle werkwijze en een gering gewicht. Ten opzichte van een steenachtig bouwwerk bespaart u 25-30% van het gewicht. Dit geeft een forse besparing op de funderingskosten.

 

Verder is de isolatie op te nemen in de bouwelementen, dit leidt niet alleen tot een goede isolatie maar ook tot ruimte winst binnen de woning. Tijdens deze bijna droge bouwmethode brengt bijna geen bouwvocht met zich mee brengt, het is dus niet nodig om de woning droog te stoken. Tot slot biedt het werken met hout een grote flexibiliteit in vormgeving en uitvoering. De keuze voor de buitenafwerking is vrij: metselwerk, houten gevelbekleding, keramische elementen, plaatmateriaal, pleisterwerk of een combinatie daarvan.

Voor het plaatsen van een prefab aan- uitbouw moet men denken aan maximaal acht werkdagen op de bouwplaats. Eerst wordt de fundering en de geïsoleerde beganegrondvloer aangebracht, hierna wordt de verbindingsdoorbraak gemaakt tussen de nieuwe uitbouw en de bestaande woning. Wanneer dit gebeurt is kan de prefab uitbouw op de beganegrondvloer worden geplaatst en worden aangesloten aan de bestaande woning. Wanneer er niet gekozen is voor een prefab metselwerk, wordt ter plaatse de buitenmuur opgemetseld. Voordat u begint met de aan- uitbouw, moet u een bouwvergunning aanvragen. Soms bent u alleen licht vergunningsplichtig en in een enkel geval is de uitbouw bouwvergunning vrij. Gaat u in ieder geval altijd ruim van tevoren even langs bij de gemeentelijke dienst. Vaak staan er namelijk aanvullende eisen in het bestemmingsplan van de betreffende wijk of locatie. Bij een lichte bouwvergunning toets de gemeente het plan ‘alleen’ aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, het monumentenvergunning vereiste, de stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening en de eisen van constructieve veiligheid uit het bouwbesluit. 

Wanneer uw aan- uitbouw vergunningsplichtig is, stelt Tuinte Mobi-Home haar bouwkundige diensten beschikbaar voor het aanvragen de complete bouwvergunning. Dit betekend dat de technisch tekenaar samen met de klant om tafel gaat en de wensen bespreekt. Hiervoor worden dan de tekeningen gereed gemaakt en de bijkomende berekeningen uitgevoerd. Als dit geproduceerd is kan de vergunning worden aangevraagd.