Slide 1

Login Form

Klant aan het woord

Het best dat ons ooit is overkomen. Oprecht en oog voor detail...

Bouwbedrijf Tuinte is in de loop der jaren gegroeid in de bouw van utiliteitswerken. Het bouwen van utiliteitswerken vraagt de nodige nauwkeurigheid. In samenwerking met de opdrachtgevers wordt in de utiliteitsbouw naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke oplossing gezocht. Door bouwbedrijf Tuinte in een vroeg stadium in de ontwerpfase te betrekken, kunt u optimaal gebruik maken van onze ervaring en deskundigheid. Hierdoor wordt een zo passend mogelijk eindresultaat gebouwd tegen een gunstige prijs. Verder dragen wij zorg voor een goede planning en een tijdige oplevering.